REGLEMENT INWENDIGE ORDE VOOR EIGENAARS EN HUURDERS

ONDERHAVIG REGLEMENT IS BINDEND VOOR ALLE MEDE-EIGENAARS EN HUURDERS EN VOOR AL WIE OP HET GEBOUW OF EEN DEEL ERVAN ENIG RECHT VAN WELKE AARD OOK BEZIT.

DIT REGLEMENT IS NIET BEPERKEND NOCH UITSLUITEND EN KAN TEN ALLE TIJDE DOOR DE ALGEMENE VERGADERING GEWIJZIGD WORDEN

DE GROENAANLEG VAN ONZE TUINEN EVENALS DE AANGELEGDE WATERPARTIJEN DIENEN GERESPECTEERD TE WORDEN. DE WATERPARTIJEN ZIJN GEEN ZWEMBADEN; DE PLANTEN MOGEN NIET UITGETROKKEN WORDEN; GEZIEN DE BOORDSTEEN DIENT OM DE FOLIE TE BESCHERMEN, MAG ER IN GEEN GEVAL OP DEZE BOORDSTENEN GELOPEN, GESTAPT WORDEN. ZE DIENEN EVENEENS NIET ALS ZITBANKEN. AAN DE VISSEN WORDT GEEN ETEN GEGEVEN.

DE EIGENAARS & HUURDERS DIENEN HUN PRIVATIEF TE BEWONEN ALS GOEDE HUISVADER

De eigenaars dienen een exemplaar van het huidig reglement aan hun huurder of bewoner te bezorgen en telkens te laten ondertekenen voor akkoord.

Regelment:

1. De voordeur en de binnendeuren van elk gebouw moeten altijd dicht zijn, alsook de toegangsdeuren ondergronds, gelet op de brandveiligheid. De fietsenstalling en de deur naar de nutsvoorzieningen dienen te worden afgesloten met de sleutel ter voorkoming van diefstallen.

2. In de inkomhall, gangen en trapzalen mogen geen voorwerpen geplaatst worden ( kinderwagens, fietsen, skateboard, ... ) zodat er steeds vrije doorgang is.

3. Het is verboden fietsen, surfplanken of andere grote voorwerpen die schade kunnen veroorzaken aan de gemene delen ( lift en trapzaal ) mee te nemen naar de studio of het appartement.

4. Het gebruik van de lift is streng verboden voor niet vergezelde kinderen beneden de 14 jaar. De lift wordt niet langer vastgehouden dan de tijd die nodig is om in of uit te stappen. De lift kan niet gebruikt worden om materialen te vervoeren. De aangebrachte schade zal verhaald worden.

5. Er mogen geen badpakken, handdoeken, beddengoed of ander wasgoed worden opgehangen aan de buitenkant van de terrassen of aan touwen die over het terras gespannen zijn. Voor de was wordt door de eigenaar een staand droogrek voorzien op het terras.

6. De rust van de bewoners van het gebouw mag nooit verstoord worden tussen 22 u en 7 u ‘s morgens door luidruchtigheid, veroorzaakt door radio, tv, badkamergebruik, slaande deuren, hoge hakken, zware schoenen, verschuiven van meubelen enz. Dit geldt voor de halls en rond het gebouw.

7. De gebruikers van de privatieven op de verschillende verdiepingen moeten er zorg voor dragen dat bij het reinigen van de ramen of terrassen, geen water, vuilnis, zand e.d. naar beneden valt. Dit geldt niet in het minst voor brandende sigarettenpeukjes ! ( schade, veroorzaakt door sigarettenpeuken op de onderliggende zonneluifels, zal verhaald worden )

8. Huisdieren worden getolereerd, maar verplicht aan de leiband gehouden, en nooit alleen achtergelaten in de privatieven. Voor de huisdieren, die de lift of andere gemene delen bevuilen, dient de eigenaar onmiddellijk in te staan voor de onberispelijke reiniging ervan. Eigenaars van honden dienen de hondenpoep op te kuisen, zowel op de terrassen, de tuinen, de voetpaden als in de straten.

9. Barbecue is niet toegestaan op de terrassen noch op de verdiepen.

10. Het is verboden in het gebouw ontvlambare, ontplofbare, gevaarlijke of slecht riekende producten binnen te brengen, of op te slaan. ( kelders of garages )

11. Het garagecomplex is ten strengste verboden voor spelende kinderen.

12. Het is verboden om met rolschaatsen, skeelers of skateboards in de gangen van het gebouw te rijden.

13. Bij lange afwezigheid worden de terrassen volledig ontruimd.

14. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd de vogels geen eten toe te werpen, of eten en drinken op de terrassen te plaatsen. ( verboden bij gemeentewet )

15. Respecteer de goede staat en de netheid van de gemeenschappelijke delen, meer bepaald de halls, liften ( spiegels en deuren ), trappen, garages ( geen sigarettenpeuken, papier of vuilnis in de garages achterlaten a.u.b. ).

16. De gordijnen naar buitenuit dienen wit of ecru kleurig te zijn.

17. Er mogen geen aanplakbiljetten aangebracht worden aan de ramen.

18. De zonneluifels dienen van uniforme type te zijn. ( verkrijgbaar zie, ter info )

WINSOL te Oostende – tel. 059/70.85.89 of PARAFLEX te Oostende – tel. 059/80.55.38

Het uniforme type is CAMARGUE 6676 GEEL/GRIJS.

19. Om hygiënische redenen is het verplicht te douchen alvorens men het zwembad in gaat. Schoenen zijn verboden in het zwembadgedeelte. Om veiligheidsredenen zijn opblaasbare matrassen en surfplanken verboden, evenals springen. Ouders vergezellen hun kinderen naar het zwembad.